Slide Background

OPIS PROJEKTU INWESTYCYJNEGO

Czas w biznesie jest bezcenną kategorią. Efektywność procesu dochodzenia do decyzji inwestycyjnej zależy od jakości otrzymanych przez Renaissance Partners materiałów oraz jakości współpracy obu stron. Biznes Plan przedsięwzięcia jest podstawowym dokumentem i metodą efektywnego przedstawienia projektu inwestycyjnego.

Dla ułatwienia zamieszczony został przykładowy schemat Biznes Planu.

Trzon Biznes Planu nie powinien przekraczać 12-14 stron maszynopisu. Preferowane są te napisane przez Państwa a nie konsultanta. W Planie powinien być położony nacisk na rynek, sprzedaż oraz czynnik ludzki, a w mniejszym zakresie opisywać produkcję, maszyny, zastosowaną technologię, etc.

Idealny Biznes Plan to ten napisany zgodnie z najlepszą wiedzą, rzeczowy i wiarygodny w zakresie jego realizacji.

Dla tych przedsiębiorców, którzy nie mają gotowego Biznes Planu, proponujemy wypełnienie formularza zgłoszeniowego tak, aby możliwa była wstępna ocena pomysłu biznesowego.

Renaissance Partners służy wówczas pomocą we wspólnym przygotowaniu Biznes Planu.