Slide Background

KONTAKT

ADRES

Renaissance Partners

ul. Grzybowska 2/80
Budynek B, Piętro II
00-131 Warszawa 

tel: +48 22 848 07 73
tel: +48 22 848 87 77

e-mail: office@rp.com.pl

Renaissance Partners Sp. z o.o. 

Sąd Rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Numer KRS: 0000135138
NIP: 5211005913

Dla tych przedsiębiorców, którzy nie mają gotowego Biznes Planu proponujemy wypełnienie formularza zgłoszeniowego tak, aby możliwa była wstępna ocena pomysłu biznesowego.

FORMULARZ KONTAKTOWY