Slide Background

CHARAKTERYSTYKA PROJEKTÓW

Fundusze Renaissance zachowują daleko idącą elastyczność i szeroki zakres zainteresowania potencjalnymi projektami inwestycyjnymi, począwszy od pomysłu na biznes, poprzez projekty rozwojowe, wykupy menadżerskie i lewarowane, a kończąc na fuzjach i przejęciach.

Preferowane są projekty o następującej charakterystyce:

Perspektywy rozwoju projektu:

  • posiadające widoczną przewagą konkurencyjną z możliwością ekspansji poza rynek krajowy,
  • charakteryzujące się istotnymi elementami innowacji w produkcie, usłudze lub marketingu,
  • kierowane przez zarząd posiadający wizję efektywnego wykorzystania pozyskanego kapitału.

Forma prawna: dowolna (z wykluczeniem spółdzielni) – najchętniej spółka prawa handlowego.

Struktura własnościowa:

  • firma prywatna,
  • preferowana – 1-2 wspólników,
  • dopuszczalna – do 4-5 wspólników, z których 1-2 posiada pakiet większościowy.

Potrzeby inwestycyjne: do 2,2 mln USD.

Branża: wszystkie branże, a w szczególności nowe technologie, IT, projekty medyczne, energetyka, ochrona środowiska. Liczy się przede wszystkim atrakcyjność inwestycyjna projektu. Ze względów etycznych i społecznych Renaissance nie inwestuje w przemysł spirytusowy, tytoniowy oraz hazard.