Slide Background

PROCES INWESTYCYJNY

Decyzja inwestycyjna

Aby przyspieszyć proces decyzyjny i dać przedsiębiorcy szansę bezpośredniego kontaktu, stworzona została płaska struktura organizacyjna. Poszczególni partnerzy prowadzą projekt od początku do końca i w przypadku dokonania inwestycji pracują z firmą przez następne lata.

Projekty, interesujące z punktu widzenia Funduszy Renaissance, poddawane są badaniom w zakresie sytuacji ekonomiczno-finansowej i prawnej. Pozytywne efekty tych analiz prowadzą do przedstawienia przedsiębiorcy wstępnych warunków i zasad inwestowania przez Fundusz w proponowane przedsięwzięcie. Po uzgodnieniu warunków współpracy następuje etap szczegółowej analizy prawnej i finansowej, zakończony podjęciem ostatecznej decyzji inwestycyjnej.

Realizacja inwestycji

Zasadą jest inwestowanie poprzez podniesienie kapitału spółki. Struktura inwestycji jest jednak zawsze dostosowana do warunków i charakteru projektu. Celem jest optymalizacja zarówno relacji właścicielskich i menadżerskich, jak również zwrotu z inwestycji dla wszystkich zainteresowanych stron.

Formy prowadzonej przez przedsiębiorcę działalności inne niż spółki kapitałowe zostają w procesie inwestowania przekształcone w spółkę akcyjną lub z ograniczoną odpowiedzialnością.

Podstawą prawną współpracy jest statut lub umowa spółki oraz umowa inwestycyjna, dająca stronom dużą elastyczność w kształtowaniu wzajemnych relacji.

Budowanie wartości

Zamknięcie transakcji inwestycyjnej otwiera okres bieżącej bliskiej współpracy. Wysiłek skupiony jest na budowaniu struktur, zespołu oraz pozycji rynkowej przedsiębiorstwa. Celem jest szybki wzrost przychodów i zysków, a w konsekwencji maksymalizacja wartości firmy.

Renaissance Partners pełni w tym procesie aktywną rolę doradczą oraz wspierającą zarząd spółki. Zarząd natomiast jako organ statutowy kieruje spółką.