Slide Background

HISTORIA

Działalność grupy Renaissance rozpoczęła się w Europie Środkowej w 1994 roku. Jej korzenie sięgają jednak końca lat 50., kiedy to Franklin Pitch Johnson, jako jeden z prekursorów, poprzez swą działalność inwestycyjną w USA, zdefiniował nową branżę finansową zwaną Venture Capital. Po transformacji ustrojowej w Europie Środkowej, grupa doświadczonych biznesmenów przy wsparciu Johnsona, powołała do życia Fundusz European Renaissance Capital, który – razem z podmiotami towarzyszącymi – rozpoczął jako jeden z pierwszych działalność inwestycyjną w Polsce, Czechach i na Słowacji. Rok 2000, wraz z powołaniem drugiego Funduszu European Renaissance Capital II, przyniósł dalszy rozwój grupy Renaissance.

Swoje pieniądze powierzyły funduszom European Renaissance Capital tak szacowne instytucje finansowe, jak: Międzynarodowa Korporacja Finansowa (IFC), Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBRD), ABN AMRO Bank, Asset Management Partners oraz zagraniczne fundusze emerytalne.

W swojej dotychczasowej historii fundusze Renaissance zainwestowały w 29 projektów w Polsce, Czechach i na Słowacji. Większość inwestycji przypadła na Polskę, gdzie także osiągnięte zostały najlepsze wyniki. Połączenie kapitału oraz wsparcia merytorycznego ze strony Renaissance z pomysłem biznesowym i zaangażowaniem przedsiębiorców pozwoliło na osiągnięcie wielu spektakularnych sukcesów.

Oto kilka przykładów inwestycji w Polsce: 

HTL Strefa  – czołowy światowy producent jednorazowych nakłuwaczy dla diabetyków, eksportujący ponad 90% swojej produkcji. W 2006 roku sukces rynkowy znalazł uznanie w oczach inwestorów giełdowych, którzy w czasie debiutu spółki wycenili ją na około 1 mld złotych.

Techmex – spółka giełdowa, jeden z liderów rynku IT w Polsce. Głównym kierunkiem rozwoju firmy są obecnie systemy informacji przestrzennej GIS (Geographic Information Systems).

Communication One  – grupa kapitałowa na czele z Call Center Poland będąca liderem dostarczającym usługi Business Process Outsourcing w zakresie obsługi firm i ich klientów.

W Czechach sukcesem zakończyło się przejęcie, restrukturyzacja oraz sprzedaż spółek portfelowych Czesko-Amerykańskiego Funduszu Przedsiębiorczości.

PORTFEL INWESTYCYJNY 

Od momentu rozpoczęcia działalności, Fundusze Renaissance zainwestowały w w ponad 30 prywatnych spółek działających na terenie Polski, Czech i Słowacji. Wartość zainwestowanych środków w pojedyncze projekty inwestycyjne waha się od 81 tys. do 4 milionów dolarów. Poniżej prezentujemy kilka przykładowych inwestycji Funduszu.

POLSKA

Bielsko Business Center  deweloper i operator trzeciej generacji centrum handlowo-rozrywkowego „Sfera”. Obiekt o powierzchni ok. 130 tys. m2 zlokalizowany w samym centrum Bielska Białej, oprócz bogatej oferty handlowej, usługowej markowych operatorów, a także hotelowej stał się regionalnym centrum rozrywki, na którego ostatniej kondygnacji zlokalizowane zostały rezydencje mieszkaniowe wraz z ogrodem.

Pirios – to wiodący producent i integrator centrów wspomagających obsługę Klienta oraz infolinii alarmowych dostarczający kompleksowe rozwiązania komunikacyjne (systemy Contact Center) bazujące m.in. na sztucznej inteligencji, technologii ASR czy IVR z TTS, dostosowane do zróżnicowanych potrzeb klientów i specyfikacji branży użyteczności publicznej i administracji.

Solgaz – Spółka jest firmą produkującą ceramiczne, promiennikowe płyty gazowe do zabudowy kuchennej skonstruowane na bazie własnej opatentowanej technologii. Głównymi zaletami płyty są: oszczędność energii, czystość emitowanych spalin oraz bezpieczeństwo użytkowania. Produkty spółki są instalowane zarówno w mieszkaniach i domach jednorodzinnych, jak też na jachtach i w wozach kempingowych.

SŁOWACJA

Slovpack Bratisalava – Producent folii i opakowań, lider na rynku Słowackim eksportujący prawie 50% produkcji. Znakomity przykład MBO gdzie kadra zarządzająca przy pomocy funduszu z grupy Renaissance dokonała wykupu przedsiębiorstwa od dotychczasowego właściciela.

CZECHY

Ticketstream  Dystrybutor biletów na wszelkiego rodzaju wydarzenia sportowe i kulturalne, współorganizator imprez, posiadający czołową pozycję w Czechach oraz obecny w Rosji i na Ukrainie. Spółka prowadzi sprzedaż biletów przez sieci przedstawicieli a także przez Internet.