Slide Background

Biznes Plan

 • Krótki opis firmy – pół strony,
 • Charakterystyka zespołu oraz opis tego, co jego kluczowi członkowie wnoszą do przedsięwzięcia – 2 strony,
 • Opis rynku: wielkość, trendy, charakterystyka klientów – 2 strony,
 • Przedstawienie konkurencji wraz z ich silnymi i słabymi stronami – do 2 stron,
 • Wyczerpujący opis przewagi nad konkurencją – 2 strony,
 • Cel pozyskania pieniędzy i efekt finansowy inwestycji – do 1 strony,
 • Szczegółowe założenia do prognozy finansowej – do 2 stron,
 • Analiza SWOT wskazująca mocne i słabe strony przedsięwzięcia oraz możliwości i zagrożenia jego rozwoju – do 2 stron.
 • W załączniku:
  • sprawozdania finansowe za ostatnie trzy lata,
  • 3-5-letnie prognozy finansowe obejmujące rachunek wyników, bilans i przepływy pieniężne.